home bestuur leden zeskamp gastenboek contact zaalvoetbal

historie t/m 2005     2006    2007     2008     2009    2010    2011

Zeskamp

Een sportactiviteit dat door vele KPJ’s vroeger in de dorpen georganiseerd werd is de Zeskamp. Ook in Udenhout is de Zeskamp al meer dan 30 jaar een van de traditionele activiteiten die het dorpsleven in Udenhout tekent.

Maar wat is de Zeskamp nou eigenlijk?
Voorheen was de Zeskamp voornamelijk bedoeld als buurtactiviteit Later is dit gegroeid tot een dorpsspektakel.
Een zeskamp bestaat uit zes spelen, iets wat voor zich spreekt, alhoewel KPJ Udenhout al jaren de Zeskamp organiseert met twee extra spelen, namelijk ‘De Captainproef’ en ‘De Geheime Proef’.
De spelen worden de gehele dag door gespeeld door de verschillende teams, volgens een van te voren vastgesteld schema.

Aan het einde van de dag worden de behaalde punten per team opgeteld en volgt er een prijsuitreiking. Bij voldoende animo wordt dit gedaan in een volwassenen categorie (gemiddelde leeftijd <18 jaar) en een jeugd categorie (gemiddelde leeftijd >18 jaar).

Ook moet elk team een ‘joker’ maken, deze worden beoordeeld door toeschouwers en ook hier zijn prijzen mee te winnen. Er wordt dan vooral gekeken naar de meeste originele/mooiste joker.
 

Het reglement zoals die door KPJ Udenhout gehanteerd wordt is als volgt:

Zeskamp reglement

  • Ieder team bestaat uit 11 personen, namelijk 5 dames, 5 heren en een captain.
  • Er mogen 2 reservespelers geselecteerd worden
  • Alcoholische dranken mogen niet mee genomen worden, frisdrank t.b.v. eigen gebruik is wel toegestaan.
  • Elke coach is verplicht ervoor te zorgen dat zijn/haar team van dit reglement op de hoogte is.
  • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, diefstal of ongelukken.
  • Iedere deelnemer doet mee op eigen verantwoording.
  • Tenten om om te kleden mogen gezet worden van 11:00 uur tot 12:00 uur. In de feesttent mag niet omgekleed worden
  • Travelsleepers, campers en veewagens zijn niet toegestaan
  • Ieder spel duurt 7 minuten. Daarna wordt er gewisseld
  • Wanneer een team het oneens is over de beslissing van de jury kan deze naar de geschillencommissie. De uitspraak van de geschillencommissie is altijd bindend.
  • De KPJ Udenhout stelt geen minimum leeftijd in. Wel adviseert de KPJ Udenhout een minimumleeftijd van 12 jaar of ouder.
  • Na ieder spel is er een duidelijke start en stopsignaal.
  • Spikes zijn verboden tijdens de spelen.
  • Soft/Harddrugs en andere verdovende middelen zijn verboden. Bij het signaleren van drugs zal de politie ingeschakeld worden. 
  • Bij agressief gedrag kan de toestemming van het terrein worden ontzegt.
  • Elke andere reden die de KPJ Udenhout ziet als ontoelaatbaar, kan leiden tot diskwalificatie of ontzegging van het terrein
  • Aan het begin van de Zeskamp worden er vuilniszakken uitgedeeld aan de captains, zij zijn verantwoordelijk voor het opruimen van het door hun gebruikte terrein.
  • Sportief humeur verplicht!

   

copyright (c) Wimh.nl & kpj Udenhout